Stormskada!

En kraftig storm drog genom stan och gjorde så att ett plåttak släppte från en större fastighet i Uppsala.

Upplandsjouren blev kallade av räddningstjänsten och var snabbt på plats till efterarbetet med att få bort plåttaket från marken samt säkerställa tak så att inget mer släppte i stormen. Ett omfattande arbete som med extrainkallade resurser såg till att frigöra markytor och säkra övriga tak samt täcka tak inför ett kommande regnväder

 

April 008 April 015 April 021