Bild asbest-sanerare

UFS utför asbestsanering i alla former. Vi har idag ett tiotal certifierade asbestsanerare i tjänst med mångårig erfarenhet av rivning och hantering av detta till deponi.

Inom byggsektorn förekommer asbest främst som brandskydd, värmeisolering, kondensisolering, bullerdämpning, armering, alkalieskydd och som fyllmedel i färger och plaster.

Vid installationsarbeten har asbest använts som värmeisolering och brandskydd för pannor, rökrör, spisar, varmvattenberedare, ledningar och elektriska apparater.

I ventilationsanläggningar har porösa skivor eller sprutasbest använts som isoleringsmaterial. Wellad asbestpapp förekommer i strypdon och värmeväxlare.

Den huvudsakliga användningen av asbest i byggnader har varit beklädnad av yttertak, skärmtak, väggar, bjälklag och undertak.
Materialet har även använts i fönsterbänkar, kakelfix, fönsterkitt m.m.

Bild asbest-sanerare