Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /storage/content/58/180958/ufs.mediahelpcrm.se/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /storage/content/58/180958/ufs.mediahelpcrm.se/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 UFS | Din servicepartner i Uppsala

UFS AB utför alla typer av rivning, sanering och avfuktning med koppling till problem med fukt, mögel, hussvamp och dålig lukt i fastigheter.

UFS AB har mångårig erfarenhet av luktsanering och mögelsanering och har även auktoriserade provtagare med behörighet att utföra mätningar och provtagningar av er inomhusmiljö. .

Lukt och mikrobiologisk smitta är ”diffusa” föroreningsproblem, d.v.s. mer eller mindre jämt fördelade i miljön genom lufttransport. Det är därför lämpligt att använda en teknik som tar dessa luftburna partiklar.. Detta kan vara ”foggning” med en pulsjetfogger.

Denna miljövänliga peroxidteknik är mycket effektiv. För att uppnå maximal effekt med kemiska medel är det viktigt att använda rätt appliceringsteknik och utrustning. Med denna metod kan man ej vistas i utrymmet utan skyddsutrustning. Ventilation måste tätas samt brandförsvar informeras och brandlarm stängas av.

Logga Biozone
En annan metod vi förespråkar är Biozone tekniken. Denna metod som är en fotokatalytisk luftrening som tar bort bakterier, virus, mögel, dålig lukt samt giftiga gaser. Läs mer på www.biozone.se. Metoden kan med stor fördel användas i offentliga utrymmen, toaletter, förskolor, restauranger m.m. Med denna metod kan man vistas i lokalen under pågående rening. Vi utför även fast installation av Biozone.

Fakta om fukt, svamp och mögel

Fukt
Fukt leder till tillväxt av bl.a. kvalster, orsakar angrepp av mögel, eller ger upphov till kemiska emissioner från fuktpåverkade material. Dessa faktorer ger i sin tur upphov till hälsoeffekter. Barn/ungdomar är en riskgrupp bl.a. för dammkvalsterallergi och därmed sammanhängande astmasymptom. Samband verkar också finnas mellan olika luftvägsymptom, men även s.k. sjuka-hus-symptom (bl.a. huvudvärk, trötthet) och vistelse i fukt- och mögelskadade hus.

Mögel och röta
Mikrobiologiska organismer är ett samlingsnamn för svampar och bakterier. Dessa organismer behöver fukt och en viss idealisk temperatur för att kunna gro och växa. Eftersom sporer från mögelsvampar finns överallt i luften runt omkring oss finns det följaktligen på alla byggnadsmaterial, även då fönster. Normalt orsakar detta inga problem, utan det är först när det är tillräckligt fuktigt för sporerna att gro och växa till sig, som problemen med lukt och missfärgning uppträder. Långa tider av torka gör att t ex mögelsvampar blir inaktiva och dör. Många mögelarter har dock stor förmåga att överleva genom att bilda speciella vilosporer.

Om fuktskadorna däremot fortsätter, breder mögelangreppet ut sig och mera fuktälskande arter kan etablera sig. Blånadssvampar (starkt missfärgande) kan därför ses som ett tecken på möjligt rötangrepp. Slutligen etablerar sig rötsvamparna och bryter då ner materialets hållfasthet.

Vissa mögelarter avger en speciell lukt. Geosmin är det luktande ämne som mest förknippas med mögellukt och har påvisats i samband med tillväxt av jordbakterier (Actinomycetes) och en del mögelsvampar och beskrivs som ”mustig jordlukt”. En del mögelsvampar kan bilda giftiga mykotoxiner (mögelgifter).

Rötsvampar (Hussvamp)
Rötsvampar orsakar vit- eller brunröta i trä, bryter ner vedens cellulosa och hemicellulosa, försämrar hållfastheten. Den värsta förstöraren i byggnader är Serpula lacrymans (Äkta hussvamp) som kan förstöra hållfastheten i en träkonstruktion på kort tid. Hussvampen har ett snabbväxande mycel, har stor sporproduktion (som påminner om kanelpulver!) och ett sinnrikt system med kärlsträngar för att klara sin vattenförsörjning.