Stadsteatern ombyggnad

I stadsteatern har vi gjort en större ombyggnad av loger, kontor och våtutrymmen för gästande skådespelare och personal.

Detta omfattade Rivningsarbete, Byggarbete, VVS och Ventilation.

Stadsteatern