Rivningsarbete

Här har vi ett av de större rivningsprojekten vi gärna visar.

Vi river ur en hel fastighet åt Castellum Aspholmen inför byggnationen till vad det är idag ”Bolandcity”

Det var en omfattande rivning som pågick under ett halvår och som omfattade golv, bjälklag, väggar, lastkajer m.m.

Rivningsmassor källsorterades på plats i ett bra samarbete med Ragn-Sells i Uppsala.

 

Hemsida lastmaskin Bolandcity