Vad gör du när det som inte får hända ändå händer i din fastighet??

Bild på jourbil Du ringer

018-240697

Falck_bild_logo larmcentral

Upplandsjouren – din fastighetsjour

Att äga eller förvalta en hyresfastighet innebär många åtaganden och akuta fel av både stor och liten art kan uppstå.
Upplandsjourens Fastighetsjour erbjuder dygnet-runt-service. Vi är den fastighetansvariges förlängda arm i att hantera hastigt uppkomna problem och fel. Genom vår långa kompetens och förmåga att fokusera är det för oss en självklarhet med den inlevelse som kännetecknar vår hantering av varje unik situation.
Det kan gälla allt från till exempel krossade rutor och vattenskador till bränder eller störande grannar.
Ett avtal med oss innebär att ni som fastighetsägare eller förvaltare har en kvalificerad partner som hjälper till att ta hand om problemen. Vi ser också till att de negativa effekterna kan reduceras vid alla typer av händelser och hjälpbehov.

 

Keller_ueberschwemmt__
Skadeutredningar

 

Upplandsjourens Fastighetsjour ger er följande fördelar:

• Lugnar och skapar trygghet för hyresgästen.
• Hjälper och underlättar för fastighetsägaren.
• Begränsar skadeeffekterna.

Vår fastighetsjour omfattar kan även omfatta vardag då kund har stängt p.g.a utbildning, konferens m.m.

Våra samarbetspartners i vår fastighetsjour är noggrant utvalda. Vår fastighetsjour kräver att de har mångårig erfarenhet inom sitt område och ett dokumenterat miljöarbete i sin organisation. Att de själva har en väl inarbetat jourverksamhet är en självklarhet.
Har ni egna entreprenörer ni vill att vi ska anlita i era fastigheter, så gör vi givetvis det. Vi förutsätter då att de har en väl fungerande fastighetsjour.

Lokala företag i samverkan

Container & Spol-
Sugbil
Störningsjour Flytt &
Magasinering
Rivning &
Sanering
Logga Ragnsells Logga G4S Logga ICM Logga UFS Rivning och sanering
Fuktskador Glasmästeri Lås & Larm VVS & El
logga UFS fuktteknik Logga Ryds glas Logga Swesafe Logga Caverion